1
รายงานล่าสุดที่เผยแพร่โดย International Union for Conservation of Nature บอกว่า สิ่งมีชีวิตหนึ่งในห้าจากจำนวน 25,000 ชนิดในโลก กำลังถูกคุกคามและใกล้จะสูญพันธุ์ ในทุกๆ ปี จะมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ จำนวนไม่ต่ำกว่า 50 ชนิดที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ส่วนก่อนหน้านี้ไม่นาน  U.N. Food and Agriculture Association published ได้เสนอรายงานในทำนองที่ว่า ตั้งแต่ 1990 – 2010 มีพืชจำนวนน้อยละ 75 ได้หายไปจากโลกนี้แล้ว ซึ่งนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลง

โดยปัจจัยคุกคามส่วนใหญ่มาจากการต้องการพื้นที่ทำเกษตรกรรมมากขึ้น

พื้นที่ ป่าฝนอเมซอน ถูกบุกรุกอย่างหนัก เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ ก่อนสัตว์เหล่านั้นจะถูกแปรรูปไปอยู่ในเบอร์เกอร์ หรือนัคเก็ตในร้านค้า

รายงาน จากกองทุนสัตว์ป่าโลก ระบุว่าประเทศอินโดนีเซีย ผู้ส่งออกกาแฟรายใหญ่ของโลก มีการจำหน่ายกาแฟที่ปลูกอย่างผิดกฎหมาย ในอุทยานแห่งชาติบูกิต บาริซาน เซลาตัน บนเกาะสุมาตรา หนึ่งในมรดกโลก อันเป็นที่อยู่อาศัยของเสือสุมาตรา ซึ่งตอนนี้พื้นที่อุทยานฯ ถูกแผ้วถางไปเพื่อลักลอบปลูกกาแฟไปแล้ว 17%

ฯลฯ
2
ปลายเดือนสิงหาคม ที่ประเทศไทย มีการค้นพบพรรณไม้ใหม่ของโลก 4 ชนิด ประกอบด้วย กะเพราศักดิ์สิทธิ์ (Platostoma tridechii Suddee) โมกการะเกด (Wrightia karaketii D.J. Middleton) โมกพะวอ (Wrightia tokiae D.J.Middleton) และโมกนเรศวร (Wrightia poomae D.J.Middleton)

จากนั้นในช่วงปลาย เดือนตุลาคม รายงานขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ระบุในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ว่า ได้มีการค้นพบ สิ่งมีชีวิตที่โลกภายนอกไม่เคยเห็นมาก่อนในป่าฝนอเมซอน แห่งทวีปอเมริกาใต้ ในอัตราเฉลี่ย 1 ชนิดทุกๆ 3 วัน ไม่ว่าจะเป็น งูอนาคอนดาความยาวเท่ากับรถลีมูซีน ปลาดุกตัวใหญ่ยักษ์ที่สามารถกินลิง แมงมุมเขี้ยวน้ำเงิน และกบมีพิษที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งสองเรื่องเป็นข่าวการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่จากหลายๆ ข่าวที่เกิดขึ้นในปีนี้ ซึ่งหากย้อนกลับไปตลอดทั้งปี ข่าวทำนองนี้มีให้เห็นอยู่บ่อย และไม่เพียงแต่พื้นที่ป่า ยังหมายรวมถึงพื้นที่ทางน้ำ และภูมิประเทศที่หลากหลายออกไปอีก

เฉพาะในป่าฝนอเมซอนตั้งแต่ 1999 – 2010 มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ไม่ต่ำกว่า 1,220 ชนิด

3
ข่าวทำนองนี้ดูจะสร้างด้านบวก สอดรับกับปีแห่งความหลากหลายทางชีวภาพในปี 2010 นี้ เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ในทางตรงกันข้าม ขณะที่คนกลุ่มหนึ่งค้นพบสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์สายพันธุ์ใหม่ คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีงานใกล้เคียงกันก็ค้นพบว่า สิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิดได้หายสาบสูญไปบนโลกในปริมาณที่ไม่ต่างจำนวนที่ค้นพบสักเท่าไหร่

นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์จากหลายฝ่ายมีความเห็นที่ตรงกันว่า ความหลากหลายทางชีวภาพ เปรียบเหมือนปัจจัยสี่ เราสามารถมีอาหารหากมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีเครื่องนุ่งห่มหากมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีเครื่องฟอกอากาศ รวมถึงยารักษาโรค

เหล่านี้เป็นข้อดีเพียงเล็กๆ น้อยๆ ที่เราได้เรียนรู้จากความหลากหลายทางชีวภาพ

โลกมีอะไรให้เราเรียนรู้มากมาย แต่เมื่อย้อนกลับไปอ่านในบรรทัดแรกของบทความ ก็กลายเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เรากลับตัดตอนความรู้นั้นออกไปก่อนที่จะได้ เรียนรู้มัน

Comment

Comment:

Tweet

นอกจากนี้


ปลายเดือนธันวาคม สองห้าห้าสาม จาก Thai Bulletin มีรายงานออกมาว่าทางภาคใต้ยังมีการค้นพบพืชพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่ง ชื่อว่า ส้มกุ้งใบเฟิร์นด้วยค่ะ
Hot! big smile

#5 By แวนด้า on 2011-02-23 01:25

Hot! Hot! Hot!

#4 By Clepsydra:: on 2010-12-20 12:26

ถ้าคิดในแง่ดี ไม่แน่อาจจะมีการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธูืเก่าอีกครั้งก็ได้ แต่ถ้าคิดในแง่ร้าย...
Hot! Hot!
Hot! Hot! Hot!

เขียนได้ดีจริงๆ ค่ะ หากสิ่งมีชีวิตหายไปทุกๆ วัน ซักวันคงถึงคราวของมนุษย์บ้าง
Hot! Hot! Hot!

#1 By freeda on 2010-12-19 23:05